Pytania treningowe

By 31 January 2016 July 11th, 2016 #main, Kurs Javy, Niezbędnik Juniora

W ramach cyk­lu #main zamieszcza­my pop­u­larne pyta­nia, które mogą paść na roz­mowie kwal­i­fika­cyjnej. Ich aktu­al­ną listę wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziecie właśnie w tym wpisie.

A kole­jne pytanie już w poniedziałek!