Pytania treningowe

By 31 stycznia 2016#main, Kurs Javy, Niezbędnik Juniora

W ramach cyk­lu #main zamieszcza­my pop­u­larne pyta­nia, które mogą paść na roz­mowie kwal­i­fika­cyjnej. Ich aktu­al­ną listę wraz z linka­mi do odpowiedzi zna­jdziecie właśnie w tym wpisie.

A kole­jne pytanie już w poniedzi­ałek!

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Tomasz

  Fajne! Prosimy o więcej! ;p

  • Pole­camy sprawdzać coty­god­niowy #main :)

 • DDD

  Kiedy należy uży­wać pode­jś­cia iter­a­cyjnego, a kiedy rekursy­wnego? - a nie cza­sem rekuren­cyjnego?

  • bru­to

   rekursy­wny jest syn­on­imem rekuren­cyjnego (rekurenc­ja = rekurs­ja).

  • Wszys­tko zależy od sytu­acji, ale w ogól­nym przy­pad­ku każdy kod rekursy­wny da się przepisać na iter­a­cyjny (jeśli jest taka potrze­ba). Rekurenc­ja może być bardziej czytel­na w określonych wypad­kach (np. imple­men­tac­ja sil­ni), ale w ogól­nym przy­pad­ku po pros­tu użyj tego pode­jś­cia, które będzie najprost­sze w imple­men­tacji i najczytel­niejsze. Jeśli napotkasz prob­lem, zawsze możesz go popraw­ić i zre­fak­torować później!

 • Lukasz

  Nie dzi­ała więk­szość linków do odpowiedzi. Ale blog sam w sobie świet­ny. Poz­draw­iam ;)

  • Dzię­ki za syg­nał, jak­iś czas temu musieliśmy rein­stalować blo­ga, więc mogło coś paść. Spróbuj wyszukać pyta­nia, na pewno dosta­niesz dobre wpisy, a my postaramy się odświeżyć lin­ki w wol­nym cza­sie ;) Poz­draw­iamy!

   • Laseczek

    Nieste­ty 4 miesi­ace mine­ly od Two­jego wpisu a lin­ki nadal nie dziala­ja…

    • Który dokład­nie link nie dzi­ała? Linku­je­my do pytań, które ukazy­wały się w serii #main, należy potem prze­scrol­lować i bedzie odpowiedź na pytanie. Sprawdza­łam wtedy i było Ok.

     • Laseczek

      sor­ki, są w mainie:), zas­pany troszkę byłem :/
      mam lek­ki dylemat, postaram się opisać go jutro, może mi coś doradzisz…

  • Dzię­ki za zwróce­nie uwa­gi, już powin­no wszys­tko dzi­ałać ! Ehh, te tech­nolo­gie.… ;)

 • zenek73

  Nadal lin­ki nie dzi­ała­ją :(