Category

Teoria IT

Teoria IT. Transakcje

By | Teoria IT | No Comments

O transakc­jach być może słysza­łaś już w kon­tekś­cie baz danych — jest to jeden z najbardziej rozpowszech­nionych przykładów. Postaramy się odpowiedzieć czym są transakc­je, jak wpły­wa­ją na codzi­en­ną pracę z…

Read More