Tag

#lazysunday

O klepaniu kodu i mitycznym ‘prawdziwym programowaniu’

By | ITlogy | 3 Comments

Nawet nie wiemy ile razy ten tem­at pojaw­iał się w mailach, komen­tarzach i pry­wat­nych wiado­moś­ci­ach. Dzisi­aj postaramy się rozwiać wszelkie wąt­pli­woś­ci i odpowiedzieć na pyta­nia: Jak nie zostać klepaczem kodu? Kiedy jest się “prawdzi­wym pro­gramistą”? oraz Czy bez studiów jest na to jakakol­wiek szansa? Ciekawi naszego zda­nia? No to zaczynamy.

Read More

#Lazy Sunday. Kocio

By | Lazy Sunday | 2 Comments
Niek­tórzy w ostat­niej ankiecie pytali co sły­chać u Tes­li — dzisi­aj, w Świa­towy Dzień Zwierząt, trochę bardziej biograficz­na not­ka, ale też garść porad jak ułożyć sobie życie z kotem. Obow­iązkowa lektura,…
Read More