Tag

#nauka

#main, 22 sierpnia 2016

By | #main | 4 Comments

Dzisiejszy #main trochę bardziej niż zwyk­le będzie o szuka­niu pra­cy i przy­go­towywa­niu się do rozmów — zna­jdziesz w nim kil­ka fajnych linków z różny­mi zada­ni­a­mi! Poza tym oczy­wiś­cie stałe elementy…

Read More

Jak wspierać siebie w nauce?

By | Motywacja | 8 Comments
Moż­na planować, ale jak z wyko­naniem? Mamy dla Was garść prak­ty­cznych wskazówek, które ułatwią  wytr­wanie w real­iza­cji obranego celu. Zaak­cep­tuj swo­je bra­ki Jed­ną z naj­moc­niejszych rzeczy, jakie poczułam w swoim…
Read More