Category

Footrzasta

3. Footrzasta — porządki

By | Footrzasta | 4 Comments

Do tej pory rozwi­jal­iśmy naszą grę pod kątem poje­dynczych funkcji. Pomi­mo tego, że dopiero zaczęliśmy — już zdążyliśmy nagro­madz­ić niewiel­ki dług tech­niczny. W tej częś­ci pozbędziemy się go oraz zaprojektujemy…

Read More