Category

ITlogy

Dziękujemy i do zobaczenia!

By | ITlogy | No Comments
Cześć drodzy czytel­ni­cy,    Chcieliśmy ofic­jal­nie potwierdz­ić, co od dłuższego cza­su widać na naszym blogu, a mianowicie, że zaw­iesza­my jego dzi­ałal­ność. Nie zna­jdziecie tutaj już nowych treś­ci, niem­niej wszys­tko co…
Read More

Wywiad z Olą Kunysz, prelegentką Sphere.it

By | Ludzie IT | No Comments

Z Olą poz­nałam się na samym początku mojej kari­ery w IT, ja zaczy­nałam wysyłać swo­je pier­wsze pro­gramisty­czne CV, ona współor­ga­ni­zowała wtedy wrocławskie Geek Girls Car­rots. Od tego cza­su obie nie próżnu­je­my, a Ola jest bard­zo akty­w­na jeśli chodzi o dzi­ałal­ność dla społecznoś­ci IT w Polsce. O kon­fer­enc­jach, codzi­en­nej pra­cy i roz­wo­ju pro­gramisty­cznej kari­ery przeczyta­cie w naszej rozmowie.

Read More