Category

Lazy Sunday

#Lazy Sunday. Kocio

By | Lazy Sunday | 2 Comments
Niek­tórzy w ostat­niej ankiecie pytali co sły­chać u Tes­li — dzisi­aj, w Świa­towy Dzień Zwierząt, trochę bardziej biograficz­na not­ka, ale też garść porad jak ułożyć sobie życie z kotem. Obow­iązkowa lektura,…
Read More