Category

Lazy Sunday

Słowniczek programisty

By | ITlogy, Lazy Sunday | 3 Comments

API — ang. appli­ca­tion pro­gram­ming inter­face — jest to sposób, w jaki może­my sko­rzys­tać z danej bib­liote­ki, frame­wor­ka lub sys­te­mu zewnętrznego. API to w uproszcze­niu zbiór pub­licznych inter­fe­jsów, które możemy…

Read More