Dziękujemy i do zobaczenia!

By | ITlogy | No Comments
Cześć drodzy czytel­ni­cy,    Chcieliśmy ofic­jal­nie potwierdz­ić, co od dłuższego cza­su widać na naszym blogu, a mianowicie, że zaw­iesza­my jego dzi­ałal­ność. Nie zna­jdziecie tutaj już nowych treś­ci, niem­niej wszys­tko co…
Read More

Kim jest Senior?

By | Motywacja | No Comments

W listopadzie zostałam seniorem, niem­niej mój awans zaczął się trochę wcześniej. Nie powiem, że odkąd pod­jęłam swo­ją pracę w IT, cho­ci­aż oczy­wiś­cie każde doświad­cze­nie i prob­le­my, które rozwiązy­wałam przy­czyniły się do…

Read More