Tag

konkurs

4Developers 2016

By | Wydarzenia | 8 Comments

Dwanaś­cie ścieżek tem­aty­cznych, 1200 uczest­ników, mnóst­wo atrakcji i nowoś­ci oraz nie­zlic­zona iloś­ci możli­woś­ci zawodowych oraz rekru­ta­cyjnych — to wszys­tko czeka na Was już 11 kwiet­nia w Warsza­w­ie. Wygraj dar­mową wejściówkę!

Read More