Category

#main

#main, 8 sierpnia 2016

By | #main | No Comments

Dzisi­aj odd­a­je­my Wam do rąk kole­jnego #maina — a w nim m.in. o oso­bie, bez której IBM PC był­by po pros­tu kole­jną kon­strukcją na rynku elek­tron­i­ki użytkowej, niewyróż­ni­a­jącą się spośród…

Read More

#main, 11 lipca 2016

By | #main | 3 Comments

W dzisiejszym #main wyni­ki ostat­niej anki­ety (oraz jej kon­tynu­ac­ja!), parę słów o twór­cy C++ i kole­jne newsy/ciekawostki ze świa­ta oraz ważną zapowiedź. Zachę­camy do lektury!

Read More