Category

#main

#main, 2 maja 2016

By | #main | 2 Comments

Musi­cie wybaczyć nam opóźnie­nie i przeczy­tać #maina z tygod­niowym pośl­izgiem. Obiecu­je­my, że mamy naprawdę fajną wymówkę z tym związaną, ale o niej na koniec. Zaczynamy?

Read More

#main, 11 kwietnia 2016

By | #main | No Comments

Powoli wracamy do świa­ta żywych (i pracu­ją­cych) i przy­go­towu­je­my kole­jne tek­sty na blo­ga. W między­cza­sie zaprasza­my do kole­jnego #maina z lekko his­to­ryczną notką biograficzną!

Read More

#main, 21 marca 2016

By | #main | No Comments

Pier­wszy dzień wios­ny — ide­al­ny czas, żeby wyjść na swieże powi­etrze, odpocząć, po czym wró­cić do Spring’a ;) W między­cza­sie zachę­camy też do zapoz­na­nia się z najnowszym #main!

Read More

#main, 14 marca 2016

By | #main | No Comments

Może tak jak my prze­ga­nia­cie kole­jne zimowo-wiosenne przez­ię­bi­e­nie? A może wręcz prze­ci­wnie, zdrowi i pełni energii staw­ia­cie czoła kole­jnym wzy­wan­iom? Nieza­leżnie od sytu­acji warto zajrzeć do naszej coty­god­niowej por­cji ciekawostek…

Read More