Tag

#main | Kobiety do kodu - Part 2

#main, 2 maja 2016

By | #main | 2 Comments

Musi­cie wybaczyć nam opóźnie­nie i przeczy­tać #maina z tygod­niowym pośl­izgiem. Obiecu­je­my, że mamy naprawdę fajną wymówkę z tym związaną, ale o niej na koniec. Zaczynamy?

Read More

#main, 11 kwietnia 2016

By | #main | No Comments

Powoli wracamy do świa­ta żywych (i pracu­ją­cych) i przy­go­towu­je­my kole­jne tek­sty na blo­ga. W między­cza­sie zaprasza­my do kole­jnego #maina z lekko his­to­ryczną notką biograficzną!

Read More