Category

Wydarzenia

Zapisz się na Festiwal Sektor 3.0

By | Wydarzenia | No Comments

26 kwiet­nia rusza rejes­trac­ja na fes­ti­w­al Sek­tor 3.0, który odbędzie się 30 i 31 maja w Warsza­w­ie. Sek­tor 3.0 to najwięk­sze w Polsce wydarze­nie poświę­cone wyko­rzys­ta­niu nowych tech­nologii w dzi­ała­ni­ach społecznych. Wstęp na fes­ti­w­al jest bezpłat­ny, ale ilość miejsc jest ograniczona!

Read More

Girl’s power (in Tech)!

By | ITlogy, Wydarzenia | 23 Comments

Tak jak obiecal­iśmy na face­booku w poniższym wpisie postaramy się podlinkować wszys­tkie znane nam orga­ni­za­c­je, społecznoś­ci, wydarzenia wspier­a­jące dziew­czyny i kobi­ety w STEM. Skupimy się głównie na tych, które są w Polsce. Mamy nadzieję, że ta lista okaże się dla Was przy­dat­na, a także, że doda­cie do niej kole­jne linki!

Read More