Category

Wydarzenia

Zapisz się na Festiwal Sektor 3.0

By | Wydarzenia | No Comments

26 kwiet­nia rusza rejes­trac­ja na fes­ti­w­al Sek­tor 3.0, który odbędzie się 30 i 31 maja w Warsza­w­ie. Sek­tor 3.0 to najwięk­sze w Polsce wydarze­nie poświę­cone wyko­rzys­ta­niu nowych tech­nologii w dzi­ała­ni­ach społecznych. Wstęp na fes­ti­w­al jest bezpłat­ny, ale ilość miejsc jest ogranic­zona!

Read More

Girl’s power (in Tech)!

By | ITlogy, Wydarzenia | 23 Comments

Tak jak obiecal­iśmy na face­booku w poniższym wpisie postaramy się podlinkować wszys­tkie znane nam orga­ni­za­c­je, społecznoś­ci, wydarzenia wspier­a­jące dziew­czyny i kobi­ety w STEM. Skupimy się głównie na tych, które są w Polsce. Mamy nadzieję, że ta lista okaże się dla Was przy­dat­na, a także, że doda­cie do niej kole­jne lin­ki!

Read More

Tygodniowe wyzwanie programistyczne — zadanie #0

By | ITlogy, Wydarzenia | 3 Comments

Nasze wyzwanie to przede wszys­tkim przestrzeń dla Two­jego roz­wo­ju, to jak wyko­rzys­tasz zada­nia moc­no zależy od Ciebie. Chce­my Ci pokazać w jaki sposób możesz się uczyć i rozwi­jać, rozwiązy­wać prob­le­my, czy dokony­wać samodi­ag­nozy i samooce­ny siebie. Jed­nak z naszy­mi zda­ni­a­mi możesz również pra­cow­ać nad swoim włas­nym celem — obszarem do roz­wo­ju.

Read More