Girl’s power (in Tech)!

By 11 March 2017 March 7th, 2018 ITlogy, Wydarzenia

Tak jak obiecal­iśmy na face­booku w poniższym wpisie postaramy się podlinkować wszys­tkie znane nam orga­ni­za­c­je, społecznoś­ci, wydarzenia wspier­a­jące dziew­czyny i kobi­ety w STEM. Skupimy się głównie na tych, które są w Polsce. Mamy nadzieję, że ta lista okaże się dla Was przy­dat­na, a także, że doda­cie do niej kole­jne linki!

Społeczności

Jeśli strona jest między­nar­o­dowa, to po pros­tu wyszuka­j­cie pol­s­kich miast. Więk­szość ze społecznoś­ci ma także akty­wnie prowad­zone strony na facebooku.

Geek Girls Carrots

Women in Technology

Rails Girls

girls who test

PyLadies

The Awwwe­somes

Ladies that UX

Djan­go Girls

girls.js

Web­Mus­es

Girls who WordPress

Wom­enTech­mak­ers

Akcje i wydarzenia

Dziew­czyny na politechniki

Ada Lovelace festiwal

Pod­wiec­zor­ki Technologiczne

Girls do IT

Mamo Pracuj w IT

Stypendia, programy mentoringowe i  konkursy

Rails Girls Sum­mer of Code

Tech Lead­ers

Recurse Cen­ter

Nowe tech­nolo­gie dla dziewczyn

IT for She

Learn IT, Girl

Blogi pisane przez kobiety z branży (o tematyce technologicznej/zawodowej)

Pro­gramist­ka

Ker­nel gonna panic

Tester­ka

Girls gone tech

Na miękko

Koder­a­tor­nia

It is not a rock­et science

Karoli­na Jaroc­ka blog

Jestem.mobi

Natalia Hatal­s­ka

@KingaTest

Net­te­Code

FemDev

Ser­wisan­t­ka

A Girl Among Geeks

Keep Calm and Try Coding

Pau kodu­je

Pro­grame­ria

Pro­jekt Pro­gramist­ka by magnifika.jf

Jav­a­Girl

Fly nerd

Gru­pa na face­booku: Female Friend­ly IT Events in Poland

Gru­pa na face­booku: pro­gra­muj dziewczyno

Fun­dac­ja orga­nizu­ją­ca kursy dla dziew­czynek: Girls code fun

Kanał na YT: Techczwartunio

Od nas to tyle. Ale mamy nadzieję, że ten wpis szy­bko spuch­nie! Prosimy doda­j­cie w komen­tarzach kole­jne lin­ki, a my dodamy je do spisu. Tak, możesz dodać lin­ka do swo­jego blo­ga. Tak, możesz spre­cy­zować, że społeczność X dzi­ała też w Mieś­cie Y i podlinkować facebooka :)

PS. Zazwyczaj komen­tarze z linkiem wpada­ją nam do akcep­tacji, także zero stre­su, że nie pojaw­ią się od razu.

Mamy nadzieję, że w ten sposób pow­stanie naprawdę dłu­ga i kom­plet­na lista, z której sko­rzys­ta nie jed­na (i nie jeden, bo choć społecznoś­ci czy wydarzenia sku­pi­a­ją się na wspiera­niu i zachę­ca­niu kobi­et do tech­nologii to nie zamyka­ją się na uczest­ników innej płci).