Category

Inspiracje

Programisto, daj sobie pomóc

By | Inspiracje, ITlogy | 5 Comments

Dzisi­aj będzie o jed­nym z częstych grzechów juniorów, który jed­nak w nieco zmienionej formie dopa­da również doświad­c­zonych (i bard­zo doświad­c­zonych) koderów. Nie przedłuża­jąc, co się dzieje, gdy pro­gramista chce sam poradz­ić sobie z prob­le­mem?

Read More