Prezenty świąteczne dla Geeka wg Ani

By 30 November 2014 Inspiracje

Kupowanie prezen­tów to chy­ba moje abso­lut­nie ulu­bione zaję­cie, jed­nak wiem, jak cza­sem ciężko znaleźć coś odpowied­niego. Mam nadzieję, że ten wpis będzie dla Was inspiracją, co moż­na kupić Geekowi (a czego lep­iej nie :P). A może po pros­tu zmo­ty­wu­je by zro­bić samej sobie prezent?

Poniżej moja lista świątecznych hitów, z których abso­lut­nie byłabym zad­owolona (albo już jestem).

Elektronika

Ups… Nie każdy pro­gramista czy geek to gadże­cia­rz. Np. ja ;) Mój tele­fon to bard­zo plas­tikowa nokia lumia, która miała być na chwilę, a jest ze mną praw­ie dwa lata :P I co z tego, że pęknię­ta szy­b­ka, dzwoni? Dzwoni ;) Podob­nie z kom­put­erem czy inny­mi sprzę­ta­mi — jakoś nie za bard­zo czu­ję, że muszę mieć coś nowego, najlep­szego. Ma dzi­ałać i póki dzi­ała, to ja jestem bard­zo zad­owolona. Aczkol­wiek jak już kupu­ję, to musi być to też ładne.

Elek­tron­iczne gadże­ty to naprawdę cięż­ki orzech do zgryzienia i jeśli nie zna­cie się sami na danym sprzę­cie to radzę nie uszczęśli­wiać nim swoich blis­kich, bo elek­tron­i­ka dla Gee­ka musi mieć moc­ne bebechy, a pier­wsze co obdarowany zro­bi po otrzy­ma­niu pacz­ki z elek­tron­icznym sprzętem to prze­jrzy jego para­me­try i odpali opinie w internecie ;)

Łat­wo się domyśleć, że nie mam tu żad­nej wish­listy, ale, ale mogę Wam pole­cić to, co już mam i z tego korzystam.

O wiem, ja bym się ucieszyła z mon­i­to­ra, bo jeszcze się swo­jego nie doro­biłam, a pra­cow­anie mon­i­tor plus lap­top jest abso­lut­nie rewela­cyjne. Mon­i­tor dla pro­gramisty nie musi być jak­iś och, ach ważne by moż­na było go ustaw­ić pio­nowo i zmieni­ać jego wysokość — ale nie musi super ekstra odw­zorowywać kolorów i nie musi być Ret­iną. Do pisa­nia naprawdę wystar­czy coś przeciętnego.

Prezenty-2

 

1/2/3

(1 ‑Mysz­ka jest abso­lut­nie hitem, bo jako lewus ciężko było mi znaleźć coś dla siebie, a ta w dodatku reagu­je na gesty. 2-

Aparat kupowal­iśmy jakoś przed wakac­ja­mi i bard­zo fajnie nam się sprawdza).

Liczę, że Kuba wrzu­ci tu coś jeszcze od siebie, bo myślę, że on ma więcej pomysłów na elek­tron­iczne prezenty!

Kawa

Powszech­nie wiado­mo, że pro­gramista zamienia kawę na kod ;) Ja jestem abso­lut­ną kawoholiczką i beza­pela­cyjnie coś związanego z kawą to strzał w dziesiątkę. Na pewno marzą mi się kawowe alter­naty­wy, a chy­ba najbardziej, najbardziej to chemex. No i kawa. Dobra kawa zawsze świet­nym prezentem ;)

Prezenty-3

 

1/2/3/4/5

(5- taką porce­lanę mam i bard­zo, bard­zo lubię w niej pić poran­ną kawę)

 

Ubrania do programowania ;)

Wygod­ny dresik czy śmieszny Tshirt to naprawdę nasz ulu­biony strój roboczy. Abso­lut­nie uwiel­bi­am duże bluzy, w których mogę się schować pod­czas pracy.

Chrum.com kochamy z Kubą i abso­lut­nie co jak­iś czas, niby przez przy­padek zamaw­iamy kole­jne ciuchy. Super jakość i świet­ny humor spraw­ia­ją, że kwiczymy i  miauczymy z zach­wytu. Ogól­nie lubimy pol­skie marki.

Prezenty-5

1/2/3

Jestem geekiem, jestem kobietą!

I dla typowo kobiecych rzeczy też tracę głowę. Do tore­b­ki wrzu­ciłabym z przy­jem­noś­cią kalen­darz mole­sk­ine w jakimś pudrowym kolorze. Kubek ter­miczny bez ucha (ach ta leworęczność!) też wybrałabym w pastelowym różu.

Moje dłonie to narzędzie pra­cy, dlat­ego bard­zo lubię ład­ny man­i­cure. Lakiery do paznok­ci lub vouch­er na man­i­cure to strzał w dziesiątkę.

Podob­nie jak per­fumy, ale tu ostrożnie, bo wiado­mo, każdy ma swój ulu­biony zapach. Ja ostat­nio pokochałam te przed­staw­ione na kolażu.

Prezenty-6

1/2/3*/4

*lakiery essie są dostęp­ne w SuperPharm

Co jeszcze?

O np. taki słod­ki bre­loczek, który ma w sobie siatkę na zakupy — abso­lut­nie faj­na sprawa. Moż­na też złow­ić biżu­ter­ię w sty­lu pix­el, która naprawdę mnie urzekła. Albo wstążkę Chou­Chou w której środ­ku moż­na zapisać marze­nie — ja chy­ba zamówię taką z napisanym w środ­ku senior java devel­op­er ;)

Prezenty-4

1/2 i 3/4

 

To chy­ba tyle, ale niedłu­go Kuba uzu­pełni moją listę. Do tego pojawi się wpis o prezen­tach dla dzieci­aków, które zachę­ca­ją do nauk ścisłych i pro­gramowa­nia ;) Dopisze­my też czego nie warto kupować programiście.

A może macie jak­iś total­nie świet­ny pomysł na prezent dla pro­gramist­ki? Podziel­cie się nim ze mną w komentarzu.