Geek walentynki

By 12 February 2015 February 7th, 2016 Inspiracje, Wydarzenia

Walen­tyn­ki moż­na lubić lub nie, my potrak­towal­iśmy to świę­to jako pretekst do stworzenia wyz­nań miłos­nych, jakich nie pow­sty­dz­ił by się żaden pro­gramista.

W walentynki kompiluję kodu linijki…

Stworze­nie tych haseł dało nam naprawdę wiele radoś­ci, tym więk­szej, że mogliśmy zle­cić ich wyko­nanie Dominice. Domi jest starszą siostrą Ani i od niedaw­na przekła­da swój tal­ent do rysowa­nia (który miała abso­lut­nie od zawsze) na pik­se­le. Od kilku miesię­cy uczy się obsłu­gi pro­gramów graficznych i wychodzi jej to coraz lep­iej. Efek­ty może­cie ocenić sami.

Poniżej mamy dla Was coś ekstra. Może­cie pobrać paczkę tych grafik w więk­szym rozmi­arze, no i wiado­mo wybrać ulu­bioną i wysłać do swo­jej Walen­tyn­ki. W zami­an oczeku­je­my tylko małego share tego wpisu — fajnie, gdy­by jak najwięcej geeków dowiedzi­ało się o tych kartkach i poszły one trochę w świat. Myślimy, że to ucz­ci­wy deal. Aby pobrać kliknij przy­cisk i wrzuć do swoich social mediów.

A i jeszcze jed­no, jeśli podoba­ją Wam się kart­ki to skrob­ni­j­cie komen­tarz — mojej siostrze na pewno doda to skrzy­deł.


Wyniki konkursu z Coder’s Lab

Dziś o 7 rano zebral­iśmy kapitułę i wybral­iśmy zwycięskie prace. Nie było łat­wo, konkurenc­ja była zacię­ta i najchęt­niej to wszys­tkim dal­ibyśmy pier­wsze miejsce. Bard­zo nas zain­spirowal­iś­cie swoi­mi pomysła­mi, a przede wszys­tkim his­to­ri­a­mi.

Trzy­mamy kciu­ki za waszą naukę HTMLa/CSSa/programowania, bo wierzymy, że nieza­leżnie od wyniku przy­ciśniecie i dotrze­cie do swo­jego celu.

Bilet na kurs leci do:  Anny Matuszak
A dwie zniż­ki wygrały: Rachel Bun­gle, ewa

Dostaniecie maila od kogoś z ekipy Coder’s Lab.

Dodatkowo, dorzu­camy od siebie 2 blo­gowe tor­by, a ich nowi właś­ci­ciele to: olga i Paweł  — prosimy Was o kon­takt z nami na maila ([email protected]).

No i dzięku­je­my Coder’s Lab — Pier­wszej w Polsce Szkole Pro­gramowa­nia za współpracę, bo to naprawdę rewela­cyjnie móc dać naszym czytel­nikom coś prak­ty­cznego i niosącego rozwój! To lubimy :)

  • 1
  •  
  •  
  •