Współpraca

Nasz blog to miejsce sku­pi­a­jące naprawdę mocno określoną grupę odbior­ców. To przede wszys­tkim osoby zaczy­na­jące swoją drogę w IT, ale też osoby sku­pi­one wokół branży, czy doświadczeni programiści. Nasza społeczność jest zaan­gażowana, akty­wna i po prostu fajna, i dla niej dbamy, by pode­j­mowane przez nas współprace również takie były. Content is a king, dlatego zarówno treści, jak i podejmowane przez nas działania mają dostarczać wartościowych informacji i wpływać na promocje i rozwój IT.

Nasza społeczność jest zaangażowana. Z każdym miesiącem rośniemy w siłę.

  • Face­book : 8 045 fanów (Stan na 17.05.2017)

Poniżej statystyki z ostatniego miesiąca:

Dotychczas współpracowaliśmy z:

PWN, Coder’s Lab, Lufthansa Systems Poland, Devoxx4Kids, 4Developers, Geek Girls Carrots, Women in Technology, Rails Girls i innymi. 

Jesteśmy otwarci na różno­raką współpracę, jed­nak musi się ona wpisy­wać w tem­atykę bloga i nasze zain­tere­sowa­nia :) Nie polec­imy książki/szkolenia/pracy w fir­mie czy pro­duktu, którego nie znamy, i z którym nie mieliśmy doczynienia. Jeśli jed­nak możemy coś przetestować, napisać recen­zje czy objąć patronat nad ciekawym wydarze­niem, to jesteśmy na tak. Lubimy też konkursy dla naszych czytelników.
Każda współpraca jest oznac­zona, bo kryp­toreklama to nic fajnego.
Jeśli orga­nizu­jesz jakieś ciekawe wydarze­nie związane z branżą z przy­jem­noś­cią obe­jmiemy je patronatem, a może i wseprzemy swoją wiedzą – w końcu oboje jesteśmy programistami ;) W przypadku wydarzeń co do zasady nie promujemy wydarzeń nastawionych na promocję konkretnej firmy, nie podejmujemy się także współpracy komercyjnej.
Zain­tere­sowany? Prosimy o kon­takt na blog@kobietydokodu.pl, na pewno razem coś wymyślimy,
Ania i Kuba
  •  
  •  
  •  
  •  
  •