Planowanie pracy

W poprzed­nim wpisie, opisy­wal­iśmy jak skutecznie wyz­naczyć swój cel, dzisi­aj będzie nieco o planowa­niu. Po pier­wsze, określ kamie­nie milowe Jeśli moim celem, jest pod­ję­cie pra­cy jako pro­gramista, to co tak … Con­tin­ue read­ing Planowanie pra­cy