Pizza of (programmer’s) life

Zna­cie narzędzie piz­za życia? Dzisi­aj pokaże Ci jak wyko­rzys­tać je również w pro­gramisty­cznej pracy.