Cześć! Dzię­ki za wczo­ra­jszą energię. Poniżej mam dla Was zestaw linków, które mogą Wam się przy­dać w kon­tekś­cie prze­branżowienia. W razie pytań pisz­cie śmi­ało na [email protected].

Ściskam za Was kciu­ki!

Ogólnie o nauce, wyznaczaniu celów, planowaniu zmian:

#Lazy Sun­day. Jak się rozwi­jać?

O wyz­nacza­niu celów

Planowanie pra­cy

Jak wspier­ać siebie w nauce?

W nauce i mierze­niu swoich efek­tów, ważny jest bal­ans. Warto pamię­tać o doce­nie­niu siebie, ale też mieć poko­rę i nie zatrzymy­wać się w roz­wo­ju. Jeśli szuka­cie swo­jej ścież­ki kari­ery, to przy­dat­na może okazać się książ­ka “Mod­el Biz­ne­sowy TY”, a na naszym blogu może­cie znaleźć wywiady z osoba­mi pracu­ją­cy­mi w IT na różnych stanowiskach.

Teksty, które mogą przydać się każdemu, kto chce zacząć programować:

FAQ – chcę zacząć pro­gramować

Źródła zadań do nau­ki pro­gramowa­nia

Mate­ri­ały do nau­ki pro­gramowa­nia dla dzieci

  •  
  •  
  •  
  •  
  •