Współpraca

Nasz blog to miejsce sku­pi­a­jące naprawdę mocno określoną grupę odbior­ców. To przede wszys­tkim osoby zaczy­na­jące swoją drogę w IT, ale też osoby sku­pi­one wokół branży. Przez ten niecały rok poz­nal­iśmy kilka­dziesiąt osób, które opisały nam swoje początki w branży i mocno ściskają za naszego bloga kciuki. Nasza społeczność jest zaan­gażowana, akty­wna i po prostu fajna, i dla niej dbamy, by pode­j­mowane przez nas współprace również takie były.

Nasza społeczność jest mała, ale bardzo zaangażowana. Z każdym miesiącem rośniemy w siłę.

  • Face­book : 4 380 fanów (Stan na 27.07.2016)

Poniżej statystyki z ostatniego miesiąca:

statystyki.001

Dotychczas współpracowaliśmy z:

PWN, Coder’s Lab, Lufthansa Systems Poland

Jesteśmy otwarci na różno­raką współpracę, jed­nak musi się ona wpisy­wać w tem­atykę bloga i nasze zain­tere­sowa­nia :) Nie polec­imy książki/szkolenia/pracy w fir­mie czy pro­duktu, którego nie znamy, i z którym nie mieliśmy doczynienia. Jeśli jed­nak możemy coś przetestować, napisać recen­zje czy objąć patronat nad ciekawym wydarze­niem, to jesteśmy na tak. Lubimy też konkursy dla naszych czytelników.
Każda współpraca jest oznac­zona, bo kryp­toreklama to nic fajnego.
Jeśli orga­nizu­jesz jakieś ciekawe wydarze­nie związane z branżą z przy­jem­noś­cią obe­jmiemy je patronatem.
PS. 10% wynagrodzenia przekażemy na „rodzeństwo” Tesli wpłacając je dla Fundacji Kocie Życie.
Zain­tere­sowany? Prosimy o kon­takt na ania@kobietydokodu.pl lub jakub@kobietydokodu.pl, na pewno razem coś wymyślimy,
Ania i Kuba
  •  
  •  
  •  
  •  
  •